Activiteiten

De Stichting, die in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is ontstaan, heeft in de loop van haar bestaan diverse evenementen voor haar rekening genomen.
Het meest bekende evenement daarvan is wellicht het Parksjtad Leedjes Konkoer. In 2014 heeft de Stichting Parkstad Live de organisatie van dit evenement aan een andere organisatie overgedragen.

De stichting is daarnaast ook op andere fronten actief.
Een van de andere activiteiten van de Stichting is het promoten en in stand houden van onze eigen Limburgse cultuur. Onderdeel daarvan vormt natuurlijk het dialect in al zijn verschijningsvormen.

De dialecten uit de Parkstad Limburg worden daarbij in een bijzondere serie Cd's voor het voetlicht gebracht.

't SJUNSTE VA ... KIRCHROA, deel 1
De eerste CD in deze serie bracht de Stichting Parkstad Live in samenwerking met Marlstone Music BV uit. Twee geliefde Kerkradenaren vertellen daarop elk een geschiedenis waarvoor u even moet gaan zitten, omdat de tranen u over de wangen zullen rollen.
De veel te vroeg overleden Hens van de Weijer vertelt een komisch verhaal over een begrafenis en vervolgens heeft Frans Haselier het over een kindercommunie voor grote mensen.
Daarnaast kunt u ook nog genieten van Frans' zijn voordracht "De trom". Geschiedenissen vol humor, die niet in het Nederlands te vertalen is.
De in kleine oplage gemaakte CD was dermate succesvol dat een tweede persing werd gerealiseerd.

't SJUNSTE VA ... KIRCHROA, deel 2
Het was onvermijdelijk dat ook deel 2 in deze serie werd geproduceerd. Wederom vertellen Hens van de Wijer en Frans Haselier elk een onvergetelijk verhaal in onvervalst "Kirchröadsj plat". Hens heeft het met u over een bijzondere uitnodiging die hij kreeg van de begrafenisondernemer. Frans vertelt u daarentegen alle ins en outs over het telefoneren met de woningvereniging. Daarnaast hoort u een derde bekende Kerkradenaar zijn verhaal doen en wel Fer Kousen. Hij vertolkt in dit verhaal de rol van "der veuldokter". Kortom, humor van de bovenste plank.

't SJUNSTE VA ... KIRCHROA, deel 3
Ook voor deel 3 zijn we er weer in geslaagd om een drietal kostelijke Kerkraadse verhalen voor u bij elkaar te zetten op een CD, waaronder één opname van héél lang geleden, een kostbaar, onvervalst stukje Kerkraads cultureel erfgoed.
Voor u wordt voor een aantal onvergetelijke verhalen gezorgd door Sjwats Wies, Frans Haselier en Wiel Vinken.
Sjwats Wies brengt daarbij alles wat er zoals in een circus vekreerd kan gaan onder uw aandacht. Frans Haselier neemt u mee naar de markt, waar alles goedkoper is en Wiel Vinken doet zijn verhaal als ware hij een schooljongen en wat hem daarbij zoals overkomt.
Kortom: smullen weer van onvervalste KKK (Kerkraadse Kulturele Kolder).

't SJUNSTE VA ... PARKSJTAD, deel 4
Na drie Cd's met enkel verhalen in het Kerkraads dialect breiden we de serie uit met, naast toch weer een Kerkraadse inbreng, andere dialecten uit de Parkstad.
Uit Kerkrade hoort u andermaal de meesterlijke Fer Kousen als "ut kuiduppe va de mama". Hub Stassen uit Voerendaal brengt u zijn kampioensbuut "D'r Chirurg", terwijl de uit Brunssum afkomstige Rudi Videc u een wetenschappelijke verhandeling voorschotelt over het fenomeen "vrouw".
 

 
U kunt de Cd's rechtstreeks bestellen bij de Stichting Parkstad Live. U kunt dit doen via een mailberichtje aan de Stichting. De prijs voor elk deel bedraagt € 4,50 exclusief verzendkosten.
De
Cd('s) worden dan netjes, middels noppenfolie tegen beschadigingen beschermd, bij u thuisbezorgd.